706 BC MAYO vs 705 BC DRAPER

512 BH BRIAN vs 514 BC NORTH

411 BC SCAFFIDI vs 414 BH MATT

710 AWGV WHITE vs 716 BC HENDERSON

509 ANOC BLUE vs 518 BC PINKNEY

511 JBA RED vs 518 BC PINKNEY

509 ANOC BLUE vs 513 BC GATLING GOLD

515 T1 vs 517 BC GATLING SILVER

411 BC SCAFFIDI vs 405 AWGV WHITE

514 BC NORTH vs 517 BC GATLING SILVER