Championship – BH Rick vs BH Blue

56 - 42
Full Time

Semifinal – BC TWolves vs BC Sixers

49 - 50
Full Time

Semifinal – JBA White vs P5

42 - 35
Full Time

BC Lakers vs BH Steve

47 - 34
Full Time

Above Blue vs JBA Black

34 - 54
Full Time

BC TWolves vs BC Sixers

46

46 - 43
Full Time

BC Lakers (Thomas) vs Above Blue

40 - 58
Full Time

BH Rick vs Above Black

39 - 42
Full Time

Above White vs JBA Red

51

37 - 51
Full Time

JBA White vs WGV White

37 - 25
Full Time